Burgerschap

 

Actief burgerschap

Burgerschapsvorming brengt leerlingen basiskennis, vaardigheden en een houding die nodig is om een actieve rol te spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.    

Er wordt kennis gemaakt met begrippen als; democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Deze kennis wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. Democratisch burgerschap geeft het recht op een “afwijkende” mening. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal (Bron: SLO);   

o   Democratie (Democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden.)   

o   Participatie (Inspraak, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.)   

o   Identiteit (Het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen.) Wij bereiden kinderen voor op dat wat ze op de basisschool moeten leren over burgerschapsvorming.  

Actief burgerschap is verbonden met de identiteit en de opdracht van de school. Dit komt op De Regenboog o.a. tot uiting in; Het respectvol omgaan met elkaar, het leren samenwerken, iets over hebben voor een ander, elkaar helpen, een veilige omgeving creëren en in het leren je verantwoordelijk te voelen voor je eigen gedrag.