Visie De Regenboog

 

Oog voor nieuwkomers, oog voor elk kind.

Op De Regenboog hebben we oog voor ieder kind in z'n totaliteit (in zijn/haar eigen unieke kern). We geven hen het gevoel/vertrouwen dat ze er mogen zijn en dat wij er voor hen zíjn. Dit is te zien in alle tijd en aandacht die wij 1 op 1 voor ieder kind hebben, vanaf het persoonlijke moment van begroeten 's ochtends tot aan het uitzwaaimoment aan het eind van iedere dag. Deze individuele afstemming vindt plaats op pedagogisch & didactisch niveau met als belangrijkste onderleggers: liefde, veiligheid en vertrouwen.

Op de Regenboog hebben we oog voor onze medemens: kinderen, collega's, ouders, andere partijen die binnen onze school werkzaam zijn en waar we een beroep op kunnen doen. Met respect en nieuwsgierigheid benaderen we de ander en gaan we open een gesprek in. Het verschil in taal, achtergrond en cultuur is een hele mooie basis voor kinderen om te leren. Wij weten dat elk kind (en hun ouders) een geschiedenis met zich mee draagt. Door met elkaar te communiceren benadrukken we de overeenkomsten in plaats van de verschillen. We nemen de ouders mee in ons onderwijssysteem, zij mogen meedenken en worden uitgenodigd op school.

Op de Regenboog hebben we oog voor ons eigen gedrag als leerkracht: leerkrachten moeten het gedrag laten zien dat zij bij de kinderen willen zien. Respectvol met elkaar omgaan, plezier in het werk uitstralen, luisteren naar elkaar (collega's en kinderen), consequent handelen en duidelijke afspraken maken, flexibel durven en kunnen zijn en trots zijn op het werk dat we doen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat we ons als team blijven ontwikkelen, zodat we onderwijskundig in brede zin een sterk team zijn en blijven én zo voorbereid zijn op de toekomst.