Verlofaanvraag

 

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet (uiteraard behalve bij overlijden) altijd ruim van te voren schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor is op school het verlofaanvraag formulier verkrijgbaar. U kunt het ook openen en downloaden via de knop hieronder;

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep, als u van mening bent dat ten onrechte geen verlof is verleend.