Social Schools

 

Oudercommunicatie – Social Schools – De Regenboog

(beleid rondom oudercommunicatie bij Stichting KONOT )

Waarom gebruiken we Social Schools?

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken daarom gebruik van Social Schools om u op de hoogte te houden van het wel en wee van uw kind(eren) in de groep. U bent in ieder geval lid van de groep van uw kind (eren) en de algemene schoolgroep.

 

Waar is Social Schools voor bedoeld?

De leerkrachten en directie sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites, oudergesprekken etc. U bepaalt zelf of u deze informatie via de app op de telefoon, via internet, via mail of de nieuwsbrief aan het eind van de week ontvangt. Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor geeft u jaarlijks aan  de directie toestemming voor het gebruik van foto’s en gegevens van uw kind in deze beveiligde omgeving.

Wat kunt u verwachten?

Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door ons. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt waarover u twijfelt, meldt u dit bij de desbetreffende medewerker én directie. Wij zullen daarnaast ongepaste reacties van ouders verwijderen.

Wat verwachten we van u?

Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social Schools gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteert. U wordt aansprakelijk gesteld als er bestanden en beeldmateriaal onrechtmatig worden verspreid via andere Sociale media, waaronder Facebook of Instagram. Dit doen wij om niet alleen uw privacy maar ook die van andere ouders en kinderen te respecteren.

Hoe gaat het nu verder?

Wij vinden het heel waardevol om via Social Schools met u te communiceren. Per school versturen wij de uitnodigingen naar de ouders tussen januari en maart en kunt u de eerste berichten verwachten. U kunt deze berichten lezen, en ook leuk vinden en erop reageren.

De MR, teamleden en de directie houden u op de hoogte via aparte berichten.

Wij houden u altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Regelmatig evalueren we het gebruik van dit oudercommunicatie portaal en bekijken we of er mogelijkheden zijn om de communicatie uit te breiden.